Lid worden

Wilt u lid worden?


Repetities


Onze repetitie-avond is donderdag van 20.00 tot 22.00 uur in de Kruisheuvelkerk met een gezellige koffie- en theepauze.


Het adres van de Kruisheuvelkerk is:


Burg. Roeringlaan 6,

2261 EC Leidschendam


In de maanden juni, juli en augustus houden we vakantie.


De contributie bedraagt € 12,50 per maand.Donaties


Wanneer u ons financieel wilt ondersteunen zijn uw giften van harte welkom op

IBAN nummer NL21 INGB 0000704250 ten name van Leidschendams Kerkkoor.


Wilt u meer inlichtingen? Belt u met de secretaris, Gerard Kranenburg, 070-3200807, of mail.

 


U bent van harte welkom!